Przedmiotowy system oceniania

Ustala się dla naszej dziennikarskiej innowacji pedagogicznej następujący przedmiotowy system oceniania (stan na dzień : 9września 2022 r.)

 

 

Przepustką dla oceny DOBREJ (4) (słownie: uczeń dobrze realizuje dziennikarską innowację pedagogiczną) są:

  1. regularne, cotygodniowe rozwijanie swoich kompetencji społecznych w ramach realizacji szkolnej agencji informacyjne: ZOBACZ:  Rozwijanie kompetencji społecznych (obowiązkowe): SERWIS INFORMACYJNY. Braki w zakresie tego działania skutkują obniżeniem oceny do oceny niedostatecznej włącznie. Każdego ucznia obowiązuje publikacja co najmniej jednego NEWSA na tydzień. Braki w tej aktywności mogą być uzupełnione 
  2. W przeciągu semestru realizuje co najmniej 3 inne działania dziennikarskie (nagrania dla radia lub dowolne publikacje w działach

Ocena BARDZO DOBRA (5) zarezerwowana jest dla osób, które bardzo dobrze realizują aktywność dziennikarską w innych działaniach dziennikarskich. (publikują co najmniej 3 pozycje semestralnie w działach

  • PUBLIKACJE (artykuły, felietony, reportaże, recenzja, proza, poezja),
  • MULTIMEDIA (audio, wideo, foto, twórczość plastyczna) lub
  • NAGRANIA DLA RADIA (zapowiedzi i.t.p)

Ocena CELUJĄCA (6) przysługuje uczniom wyróżniającym się w zewnętrznych w stosunku do szkolnej platformy ćwiczeniowej (pressmedia.vilogdansk.pl) publikacjach oraz znaczącej aktywności w naszym radiu internetowym.
Jeżeli uczennica/uczeń ma swoje własne publikacje w Internecie nie uwzględnione w ocenianiu jego aktywności i kreatywności powinien je wskazać nauczycielowi, aby mogły być uwzględnione w ocenie z dziennikarskiej innowacji pedagogicznej.

 

UZASADNIENIE:

Powyższe zasady systemu oceniania wynikają wprost i jednoznacznie przyjętej metodzie realizacji naszej dziennikarskiej innowacji pedagogicznej: UCZENIE SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE w zakresie rozwoju osobistych kompetencji cyfrowych (bardziej pragmatycznie niż w programie nauczania przedmiotu informatyka) oras kompetencji społecznych. (tu między innymi otwarcie orientowanie się w realiach środowiska społecznego w jakim żyjemy) 

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Free Joomla! templates by AgeThemes