Na wszystkich lekcjach rozpoczynających 2 semestr w klasach o profilu dziennikarsko artystycznym przeprowadzimy ewaluację  naszej aktywności w pierwszym semestrze.
Przypominamy, że  nie zmieniają się zasady przedmiotowego systemu oceniania, jakie od początku roku szkolnego dostępne są TUTAJ: http://pressmedia.vilogdansk.pl/index.php/system-oceniania

Będzie wtedy okazja do wyjaśnienia kontrowersji wokół jakości aktywności w zakresie wymagań przedmiotowych oraz wystawionych ocen.

W dniu dzisiejszym (2 stycznia 2023) zamni eto możliwość poprawienie nie wykonanych obowiazkowych prac w ramach dziennikarskiej innowacji pedagogicznej. Do godziny 15-tej zostaną wystawione wszystkie oceny końcowe za pierwszy semestr z zajęć dziennikarskich.

PRZYPOMINAMY, że zbliża się koniec pierwszego semestru. PRAKTYCZNIE PZRED WYSTAWIENIEM OCEN SPOTYKAMY SIĘ NA ZAJĘCIA z dziennikarskiej innowacji pedagogicznej tylko jeden raz w dniach 15 i 16 grudnia b.r.
Prosimy nie przespać możliwości zadbania o swoje oceny zgodnie z naszym PRZEDMIOTOWYM SYSTEMEM OCENIANIA.

UWAGA KLASY DZIENNIKARSKIE 1B, 2B, 3B, 4B.
Jest okazja na dodatkową 5-tkę lub 6-stkę z ocen cząstkowych dziennikarstwa
(+ dodatkowe dwa PLUSY (lub zamiana 2 MINISÓW na PLUSY w GPE)
za fotoreportaż z klasowych rozgrywek siatkówki w naszym LO.
(podobny bonus dla tych co grali wtedy w siatkówkę i nie mogli robić fotek - czytaj poniżej)

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Free Joomla! templates by AgeThemes