Trening czyni mistrza, a więc piszemy, piszemy, piszemy - uczymy się pisać... 

W pierwszych miesiącach realizacji naszego projektu koncentrujemy się w Akademii Młodego Dziennikarza na budowaniu SERWISU INFORMACYJNEGO. Inne formy dziennikarstwa będą przedmiotem naszej AKADEMII w późniejszym terminie. Każdy z chętnych może jednak publikować swoje teksty już dzisiaj i ma zapewnioną indywidualną opiekę redakcyjną dl swoich tekstów. 

W tym dziale publikujemy: felietony, reportaże, artykuły, recenzje, wywiady, eseje, prozę, poezję...