próby rozwoju kompetencji publicystycznych:
Obecnie w zakresie publicystyki uczymy się dopiero pisać. Widoczne publikacje to tylko wersja t
estowo/robocza.
Błędy redakcyjne oraz pozycje wymagające poprawek widoczne są tylko w osobom uprawnionym w strefie wewnętrznej. 

 

warsztat uczenia się PUBLICYSTYKI

uczenie się przez działanie (learning by doing

|=> artykuły |=> felietony |=> reportaże |=> recenzje |=>pomoc (jak to zrobić)

My w sieci

Zasoby sieciowe dziennikarskiej innowacji: 

Patronat Medialny


Innowacja pedagogiczna jest realizowana pod patronatem medialnym i we współpracy z Miesięcznikiem Społeczno-Kulturalnym KREATYWNI (http;//e-kreatywni.eu) Wyróżniający się uczniowie z klas dziennikarskich (za zgodą prawnych opiekunów/rodziców) odbywają staż dziennikarski w redakcji miesięcznika. Miesięcznik Kreatywni zajmuje się promocją młodych pozytywnych, kreatywnych i solidarnych. Jest również organizatorem różnych konkursów dla dzieci i młodzieży dla inicjowania ich kreatywności.

 

 

kontakt


VI Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu
ul. Głęboka 11
80-759 Gdańsk

STUDIO RADIOWE
sala nr 07 (parter)

Koordynator:

Janek Jackowicz Korczyński

jan-korczynski@vilogdansk.pl
facebook.com/janekjk/

Finansowanie innowacji

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.