Wparcie indywidualnego rozwoju e-kompetencji: reaktywacja

Przymusowa sytuacja izolacji społecznej  spowodowana pandemia i przeniesienie pracy szkół i uczelni na system zdalny zmobilizowała mnie do reaktywacji wcześniej prowadzonych serwisów wspierających osobisty rozwój kompetencji cyfrowych i już zarzuconych przeze mnie: e-zeszyt i e-kreatywni (2007-2011), fenomenologia społeczeństwa sieciowego (2000-2011). Akademia kompetencji cyfrowych (2012-2018), yuothcoders.net (2009-2011) Akademia Młodego Dziennikarza (EYIA 2010-2017).
Reaktywacja ,,ściągawki'' indywidualnego wsparcia rozwoju osobistych kompetencji cyfrowych jest odpowiedzią na takie zapotrzebowanie wynikające z nasilonych w ostatnie dni telefonicznych i sieciowych interwencji w postaci porad technicznych osób zwracających się do mnie w zakresie nagłego przeskoku nas wszystkich do metody nauczania zdalnego (od 25 marva 20120 r)

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Free Joomla! templates by AgeThemes