dziennikarstwo internetowe / edukacja przez działanie (learning by doing) 
nasz serwis informacyjny

Polska szkoła – diagnoza ruiny. Mocne słowa prof. Obrachta-Prondzyńskiego

Znany kaszubski profesor ostro skrytykował stan polskiej oświaty na VIII Forum Pomorskiej Edukacji w dniu 11 października 2019 roku jaki odbył się w Tatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

Cezary Obracht-Prondzyński, prof. zw. dr hab., socjolog, antropolog, historyk. Urodził się w Bytowie w 1966 r. Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej, a w latach 2005-2012 był dyrektorem tegoż instytutu. Zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza, polityki regionalnej. Jest autorem lub współautorem ponad 30 książek, redaktorem lub współredaktorem ponad 20, autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych (źródło: Uniwersytet Gdański, ug.edu.pl)

Obszerne fragmenty wystąpienia profesora na Forum zostały opublikowane w Magazynie KASZUBY : nie tylko dla Kaszubów, zobacz:

http://magazynkaszuby.pl/2019/10/diagnoza-ruiny-obracht-prondzynski/

Profesor mówi między innymi:

[cytujemy:]

U nas – używając pojęcia Zygmunta Baumana – następuje „retrotopia”, czyli zwrot ku „wyobrażeniu o lepszej przeszłości”.

Kilku facetów wymyśliło sobie, że jeśli kiedyś chodzili do szkoły podstawowej, gdzie było osiem klas i do szkoły średniej, gdzie były cztery klasy, to było świetnie, i dlaczego nie miałoby być tak znowu… To będziemy teraz ćwiczyli, jak jest „świetnie”… Tak jak byśmy nie zauważyli, że minęło całe pokolenie, że zmienił się kontekst, otoczenie, mentalność, wrażliwość… Wszystko się zmieniło.

Nie ma powrotu do szczęśliwej przeszłości, a i ona taką nie była.

(…)

[koniec cytatu]

Diagnozując polską szkołę profesor wymienia 4 NIE:

  • nieprzewidywalność
  • niestabilność
  • nieadekwatność
  • niespójność

 

 

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Free Joomla! templates by AgeThemes