Logotyp newsów z Gdańska

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

W bieżącym roku kończy się IV kadencja Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska, zatem młodzież gdańskich szkół wybierze nowych radnych, którzy będą reprezentowali ich środowisko.


Wybory przebiegać będą dwuetapowo. Najpierw w szkołach podstawowych (kl. 7 i 8) oraz ponadpodstawowych wybrani zostaną elektorzy, następnie Zgromadzenia Elektorów (w 6 okręgach) wybiorą spośród siebie 34 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
- Młodzieżowa rada ma charakter doradczo-konsultacyjny. Swoją działalność może realizować poprzez przyjmowanie własnych uchwał i opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska, formułowanie pism, petycji i interpelacji, publikowanie artykułów w lokalnej prasie, wyrażanie opinii w trakcie sesji Rady, posiedzeń komisji czy spotkań z przedstawicielami władz miejskich. Dotychczasowi młodzieżowi radni angażowali się również w organizowanie debat, imprez sportowych i festynów oraz współpracę z Gdańską Radą Seniorów - wyjaśnia Agnieszka Owczarczak - Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.

 

Informacja za komunikatem Rady Miasta Gdańsk opublikowanym na Facebooku: 

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Free Joomla! templates by AgeThemes