dziennikarstwo internetowe / edukacja przez działanie (learning by doing) 
nasz serwis informacyjny

Gdański Budżet Obywatelski 2024

Od 3 lutego do 3 marca będzie można zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe, oraz "zielone" w 11. edycji BO. W tegorocznej puli budżetu do wykorzystania mamy 20 441 573 złotych.

Od 3 lutego do 3 marca każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Gdańska może zgłosić dowolną liczbę projektów na Budżet Obywatelski. 

Miasto przeznaczy na projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które mogą służyć mieszkańcom kilku dzielnic 3 817 110 złotych, w tym projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego 1 140 000 złotych. Chodzi przykładowo o pomysły na nowe tereny zielone, a także obiekty sportowe, rekreacyjne i infrastrukturę (na przykład trasy rowerowe). Wartość jednego projektu nie może jednak przekroczyć 2 mln zł, a zielonego projektu – 380 000 złotych.

Z kolei 16 624 463 złotych z miejskiej kasy zostanie przeznaczone na projekty dzielnicowe, w tym projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego na kwotę 3 306 790 złotych. Chętni mogą zgłaszać mniejsze inicjatywy do kwoty przeznaczonej na daną dzielnicę.

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają na stałe w naszym mieście bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Dzieci i młodzież również mogą zgłaszać swoje projekty. Wystarczy mieć ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2024:

   3 lutego – 3 marca 2023 r. – zgłaszanie projektów;
   3 lutego – 3 kwietnia 2023 r. – weryfikacja formalna i wstępna projektów;
   3 lutego – 30 czerwca 2023 r. – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego;
   do 11 sierpnia 2023 r. – weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny;
   do 18 sierpnia 2023 r. – losowanie numerów projektów do głosowania;
   11 września – 25 września 2023 r. – głosowanie;
   do 29 września 2023 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

 

 

 

źródło: media.gdansk.pl

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Free Joomla! templates by AgeThemes