dziennikarstwo internetowe / edukacja przez działanie (learning by doing) 
nasz serwis informacyjny

Smród z Szadółek niszczy humor mieszkańcom Gdańska

Smród z Szadółek w Gdańsku odbiera jakąkolwiek radość z życia.

Nie możemy zapraszać znajomych, siedzimy w mieszkaniu sami, spacery po okolicy zamiast radości, dają smutek -piszą mieszkańcy gdańska w apelu do Aleksandry Dulkiewicz prezydent gdańska.

Gdańszczanie są rozgoryczeni uciążliwym smrodem z gdańskiego wysypiska śmieci, a jego zapach jest odczuwalny w tak odległych dzielnicach jak: Przymorze, oliwa czy Piecki-Migowo.

 

w odpowiedzi na apel nasza prezydent pisze:

- Wszystkie procesy zagospodarowania odpadów prowadzone są w zakładzie w reżimie technologicznym zgodnie z pozwoleniami. Działalność Zakładu Utylizacyjnego jest stale monitorowana przez powołane do tego instytucje – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, stacja sanitarno-epidemiologiczna itp. Zakład jest zobligowany do przeprowadzania badań monitorujących stan środowiska w kilku obszarach: wód podziemnych, wód powierzchniowych, emisji gazu składowiskowego, sprawności systemu odgazowania pomiaru emisji gazów i pyłów z biofiltra. Ponadto, mimo że ustawa tego nie wymaga, od 6 lat prowadzi również badania mikrobiologiczne powietrza. Wyniki badań publikowane są co roku na stronie internetowej Zakładu -

- Jednym z celów, postawionych Zakładowi Utylizacyjnemu jest stała praca nad zmniejszaniem uciążliwości zapachowych odczuwanych w otoczeniu Zakładu. Kolejnym celem jest skuteczne zagospodarowanie i możliwie największy odzysk odpadów generowanych przez mieszkańców Gdańska, tutejsze firmy i instytucje. Miasto Gdańsk monitoruje zatem wiele aspektów działalności Zakładu Utylizacyjnego, wśród nich także oddziaływanie na otoczenie, które są tematem rozmów podczas spotkań resortowych. Stąd też ogromna uwaga, jaką Miasto Gdańsk poświęca inwestycjom Zakładu Utylizacyjnego, w szczególności działaniom zmniejszającym uciążliwości zapachowe. O ile jeszcze kilka lat temu kluczowy był odzysk odpadów, o tyle dziś na pierwszy plan wysuwają się właśnie te uciążliwości, które są wynikiem rosnącej ilości odpadów odbieranych przez Zakład od mieszkańców oraz zmieniających się nieustająco przepisów - dodaje Joanna Bieganowska.

mieszkańcy Gdańska twierdzą iż stracili radość z życia.

- Popadliśmy w depresję. Zapisaliśmy się do psychiatry, choć na wizytę trzeba trochę w Gdańsku czekać. Apelujemy do pani prezydent. Proszę, niech pani zacznie działać w sprawie wysypiska - mówią mieszkańcy.

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Free Joomla! templates by AgeThemes