dziennikarstwo internetowe / edukacja przez działanie (learning by doing) 
nasz serwis informacyjny

EMINENT w Warszawie 6-7 XI 2019

W dniach 6-7 odbywa się w Warszawie konferencja EMINENT 2019. (Expert Meeting of International and National Education Network) Jest ona dorocznym podsumowaniem aktywności i osiągnięć European Schoolnet. 

Co roku konferencja odbywa się w innym kraju: zobacz: http://www.eun.org/eminent

O konferencji dowiedzieliśmy się z newslettera European Schoolnet dopiero w dniu dzisiejszym. Żaden polskie media ani nawet strona Ministerstwa Edukacji nie podały informacji, że konferencja EMINENT nie informowala o tym wydarzeniu.

European Schoolnet (EUN) to sieć 34 ministerstw edukacji, których misją jest wspieranie szkół, nauczycieli i interesariuszy w Europie w transformacji procesów edukacyjnych.

Od momentu założenia w 1997 r. European Schoolnet korzysta ze swoich powiązań z ministerstwami edukacji, aby pomóc szkołom w efektywnym wykorzystaniu pedagogicznego wykorzystania technologii, wyposażając zarówno nauczycieli, jak i uczniów w umiejętności niezbędne do osiągnięcia w społeczeństwie cyfrowym.

European Schoolnet jest pozycjonowany jako laboratorium pomysłów, które jest w stanie pomóc ministerstwom w opracowaniu polityk wspierających proces reformy edukacji na poziomie europejskim, w oparciu o dowody i fakty.

EUN ma na celu:

1) dostarczanie usług, treści i narzędzi opartych na ICT członkom i sieciom partnerskim,

2) wspieranie i wspieranie współpracy i współpracy między szkołami w Europie,

3) wspierać rozwój zawodowy nauczycieli, trenerów nauczycieli, dyrektorów szkół i personelu pomocniczego,

4) rozpowszechniać inspirujące praktyki i badać nowe modele szkolne i edukacyjne,

5) oferowanie usług pedagogicznych i informacyjnych o europejskiej wartości dodanej dla szkół w Europie,

6) przyczynianie się do rozwoju nauki wspomaganej technologią w szkołach.

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Free Joomla! templates by AgeThemes