Innowacja pedagogiczna:
uczenie się przez działanie (learning by doing)
.

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE narzędziem rozwoju kompetencji społecznych oraz cyfrowych
(dla auto-rozwoju, auto-kreacji oraz auto-promocji)

Dziennikarstwo internetowe: dlaczego innowacja pedagogiczna

DLACZEGO INNOWACJA?

Bo staramy się wprowadzać elementy powszechnie,  nawet globalnie,  uznawane jako BARDZO WAŻNY element edukacji 21 wieku, a w obecnym systemie klasowo lekcyjnym jest trudny do realizacji.

 

(1)  Pierwszy z ważnych celów:

Stały rozwój Kompetencji cyfrowych.

Jak wykorzystać najnowsze technologie sieciowe, mobilne, multimedialne dla OSOBISTEGO ROZWOJU a tym samym dla skutecznego wejścia na rynek pracy
 

 

W roku 2014 w EU podniesiono alarm wobec faktu, że szkoły i uczelnie wypuszczają absolwentów jako ignorantów cyfrowych w zakresie wymagań rynku pracy. W latach 2014-2016 Komisja Europejska zainwestowała bardzo wiele środków finansowych na realizację w całej UE dużego projektu Kompetencje cyfrowe dla rynku pracy (eSkills for Jobs ) . który formą korepetycji dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Od 2017 r. funkcjonuje on w szerszym projekcie Digital Skills snd Jobs Coalition.
Nasza innowacja wpisuje się w te priorytety.

  

(2)  Drugi z ważnych celów:

Stały rozwój Miękkich Kompetencji Społecznych.

Jednym z największych braków współczesnej szkoły jest kurczowe trzymanie się przestarzałej formy edukacji transmisyjnej (szkoła i nauczyciele przekazują wiedzę uczniom) a brakuje czasu na rozwijanie miękkich kompetencji społecznych. Paradoksalnie współcześnie właśnie rozwój tych kompetencji uznawany jest powszechnie jako najważniejszy dla edukacji 21 wieku.
Jednoznacznie wskazują to priorytety European Schoolnet w EU jak również globalnie sieciowy Globals Education Conferences. 

Również świat biznesu na Forum Ekonomicznym w Davos ogłosił specjalny raport oraz apel do rządzących w sprawie konieczności transformacji edukacji. Wskazano w nim jakie miękkie kompetencje społeczne powinny być rozwijane w szkole, bo takich właśnie oczekuje współczesna cywilizacja i rynek pracy.

 

Nasza innowacja pedagogiczna przez aktywność dziennikarską właśnie takie kompetencje ma szanse rozwijać.  W szkole w systemie klasowo lekcyjnym jest zbyt ciasno dla rozwoju takich kompetencji.
 

(3.1)  INNOWACYJNOŚĆ metody realizacji innowacji:

Pracujemy w sieci.

Środowiskiem naszego działania jest RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA przez Internet oraz smartfony. 
Działamy nie w szkolnych klasach, ale tam, gdzie jesteśmy obecni ,,24 godziny na dobę" - w Internecie.

 

 

 (3.2)  INNOWACYJNOŚĆ metody realizacji innowacji:

Nie uczymy się być dziennikarzami (to nie studia dziennikarskie). 

REALNIE DZIAŁAMY jako INTERNETOWI DZIENNIKARZE INTERNETOWI.

Jest to forma coraz skuteczniej stosowanej EDUKACJI PRZEZ DZIAŁANIE .

 

Dodatkowo chcemy się nauczyć sterować swoim wizerunkiem sieciowym, aby wyszukiwarka Google (i inne) zapytana o nasze imię i nazwisko odpowiedziała w pierwszej kolejności, to co chcemy sami o sobie przekazać. 

(3.3)  INNOWACYJNOŚĆ metody realizacji innowacji:

SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE.

Chcemy bazować na metodzie samokształcenia kierowanego. Umiejętność samo - uczenia się przez całe życie jest jedną z najważniejszych umiejętności dla przyszłości każdego człowieka.

Dla wszystkich uczennic i uczniów klas artystyczno-dziennikarskich w VI LO tylko jedno stałe zadanie jest obowiązkowe, ale jest ono elementem realizacji podstaw programowych przedmioty INFORMATYKA. 
(4)  ŚRODOWISKO DZIAŁANIA NASZEJ INNOWACJI

 • Nasze autorskie środowisko sieciowe WIRTUALNEJ REDAKCJI  na szkolnym serwerze: pressmedia.vilogdansk.pl 
  Środowisko sieciowej redakcji sprawdziło się w Miesięczniku Społeczno-Kulturalnym KREATYWNI. oraz sieciowych projektach młodzieżowych (dziennikarskim - EYIA oraz młodych programistów: YuthCoders.NET)

 • Nasza szkolna platforma GOOGLE SUITE dla EDUKACJI.

 • Ogólnodostępne sieciowe platformy społecznościowe i komunikacyjne

 
(4)  Główny PARTNER innowacji.

Współrealizatorem innowacji jest internetowy Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (poprzednio pod nazwą MUTUUS).

https://e-kreatywni.eu/

 • Uczniowie mają możliwość publikowania swoich prac nie tylko na szkolnej platformie dziennikarskiej, ale również w miesięczniku KREATYWNI.
  (ich aktywność w miesięczniku niezależnym od szkoły w wypadku uczniów niepełnoletnich wymaga zgody rodziców/prawnych opiekunów.)

 • Wyróżnieniem dla najbardziej aktywnych uczestników projektów dziennikarskich jest roczny staż w Redakcji miesięcznika KREATYWNI, co wiąże się z dysponowaniem przez nich formalnej legitymacji prasowej. Obecnie staż dziennikarski w miesięczniku odbywają 3 uczennice VI LO oraz 2 absolwentki Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94.(5)  Plany ekspansji innowacji.

Kierunki rozwoju innowacji:

 • Pierwszy semestr roku szkolnego 2019/20: ETAP SZKOLENIOWO WDROŻENIOWY (ZSO Nr 6)

 • Drugi semestr roku szkolnego 2019/20: Uruchomienie samodzielnego internetowego miesięcznika młodzieży szkół gdańskich (włączenie do innowacji chętnych uczniów innych szkół gdańskich.

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Free Joomla! templates by AgeThemes