Debata dzień po ostatnich zajęciach

Dla klas dziennikarskich zamierzaliśmy z przyjaciółmi redakcji naszego miesięcznika internetowego urządzić coś w rodzaju debaty/konferencji prasowej na temat kondycji polskiej szkoły i kondycji polskich uczniów w tej szkole. 
Ostatecznie z różnych powodów nie zrealizowaliśmy tego zamiaru. W zamian za to debatę tą przenieśliśmy do naszego szkolnego studia radiowego i zrealizowaliśmy w dniu 14 czerwca 2024 r. 

W debacie w tym terminie nie mogła brać udziału zaprzyjaźniona z nami Kinga Panek (UG, założycielka i prezeska Fundacji EDUS). Umówiliśmy się z nią na osobne spotkanie w naszym studiu radiowym w dniu finalizacji roku szkolnego 2023/24, przed samą klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną w szkole w dniu 18 czerwca b.r. 

 

My w sieci

Zasoby sieciowe dziennikarskiej innowacji: 

Patronat Medialny


Innowacja pedagogiczna jest realizowana pod patronatem medialnym i we współpracy z Miesięcznikiem Społeczno-Kulturalnym KREATYWNI (http;//e-kreatywni.eu) Wyróżniający się uczniowie z klas dziennikarskich (za zgodą prawnych opiekunów/rodziców) odbywają staż dziennikarski w redakcji miesięcznika. Miesięcznik Kreatywni zajmuje się promocją młodych pozytywnych, kreatywnych i solidarnych. Jest również organizatorem różnych konkursów dla dzieci i młodzieży dla inicjowania ich kreatywności.

 

 

kontakt


VI Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu
ul. Głęboka 11
80-759 Gdańsk

STUDIO RADIOWE
sala nr 07 (parter)

Koordynator:

Janek Jackowicz Korczyński

jan-korczynski@vilogdansk.pl
facebook.com/janekjk/

Finansowanie innowacji

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.