Innowacja pedagogiczna:
uczenie się przez działanie (learning by doing)
.

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE narzędziem rozwoju kompetencji społecznych oraz cyfrowych
(dla auto-rozwoju, auto-kreacji oraz auto-promocji)

Zmiany w korekcie redakcyjnej publikacji

Od dnia 17 listopada 2022 r. wprowadzono zmiany w redakcyjnej korekcie co wiąże się również z zaliczeniem prac dla oceny

w ramach przedmiotowego systemu oceniania. Publikacje zawierające krytyczne błędy redakcyjne i tym samym  nie zaliczone do oceny poprawnej aktywności publicystycznej zgromadzone są w jednym miejscu i upublicznione jako publikacje błędne. Dostępne są w głównym meny serwisu pod pozycją: do korekty  http://pressmedia.vilogdansk.pl/index.php/do-korekty 

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Free Joomla! templates by AgeThemes