Innowacja pedagogiczna:
uczenie się przez działanie (learning by doing)
.

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE narzędziem rozwoju kompetencji społecznych oraz cyfrowych

Sieciowy Manager Plików: dla ambitniejszych

Ambitniejszym uczniom, którzy chcę na większą skalę publikować automatyczne i responsywne galerie ilustracji lub własne multimedia na serwerze PRESSMEDIA

udostępniony został sieciowy MANAGER PLIKÓW (technologia AJAX) umożliwiający masowe wgrywanie na serwer multimediów oraz zarządzanie nimi.

Tymczasowo dostępny jest on pod adresem: http://vilo.nazwa.pl/userftp/index.php

Przy pomocy tego narzędzia można łatwo zarządzać plikami na wyznaczonym dla danej osoby folderze serwera PRESSMEDIA łatwo i intuicyjnie na wzór windowsowego managera plików.

Wszystkie pliki multimedialne na serwerze PRESSMEDIA przechowywane są w odpowiednich folderach. Dla uczniów i ich prywatnych plików założony został osobny folder o nazwie: !GALERIE.

Dla każdej klasy B (dziennikarskiej) przygotowano tam foldery: PRESS19, PRESS20, PRESS21, PRESS22.

Foldery te zawierają osobiste foldery domowe poszczególnych uczniów. Foldery uczniów mają nazwę: ImieNazwisko (bez polskich znaków)

Uczeń po zalogowaniu się do aplikacji eXtplorer będzie miał pełny dostęp redakcyjny do swojego folderu (i wyłącznie do niego) za pomocą technologii AJAX. Interfejs tej technologii umożliwia pracę na zdalnym serwerze identycznie identycznie jak na komputerze stacjonarnym za pomocą managera plików (łącznie z funkcjami dostępnymi na odległość przy pomocy prawego klawisza myszki).

Aby uzyskać własny miejsce na serwerze na własne pliki multimedialne należy poprosić o to nauczyciela.
Usługa jest dostępna tylko dla wybranych uczniów, którzy chcą jej w praktyce używać. Jej konfiguracja dla każdej osoby wymaga wykonania szeregu pracochłonnych działań konfiguracyjnych i nie ma sensu uruchamiać jej dla osób, które nie bądą z niej korzystać.

Jak to wszystko działa zostanie zademonstrowana na listopadowych konsultacja zbiorowych (lekcjach). Niebawem przygotowane zostaną również odpowiednie instrukcje użycia w naszym serwisie pomocy: http://pressmedia.vilogdansk.pl/index.php/akademia

 

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Free Joomla! templates by AgeThemes