(00) Strefa lekcji informatyki: klasa 1B i 1BB LO. (stałe zadanie)

Informacja o zadaniu stałym z lekcji informatyki dla klas pierwszych LO o profilu artystyczno-dziennikarskim.


PO KONSULTACJI Z RODZICAMI na spotkaniach dnia 10 grudnia
CHWILOWO (tylko chwilowo!!!) Zawieszono negatywne oceny z informatyki dotyczące projektu  naszej innowacji pedagogicznej.
Ma to na celu umożliwienie uczniom nadrobienie zaległości za miesiąc listopad i grudzień.  

Uczniowie klas 1B oraz 1BB LO mają w GPE w przedmiocie INFORMATYKA dwie pozycje na oceny z zakresu dziennikarstwa internetowego. 

Uczennice i uczniów klas 1-wszych o profilu artystyczno-dziennikarskim w naszej szkole obowiązuje stałe zadanie z przedmiotu INFORMATYKA zakresie zarządzania informacją internetową. Obejmuje ono ćwiczenia z kompetencji wymaganych przez podstawy programowe nauczania ogólnego dla LO oraz jest zgodne z priorytetami wskazywanymi przez Koalicję Kompetencji Cyfrowych przy Komisji Europejskiej (w poprzednich latach projekt e-Skills for Jobs) oraz przez raport Forum Ekonomicznego w Davos z 2015 r. 

 

Cele zadania: 

 1. Kształtowanie w sobie umiejętności UCZESTNICTWA w świecie bieżących spraw i problemów społecznych, obywatelskich oraz w zakresie najszerzej rozumianej kultury. Jest to przeciwdziałanie dość powszechnej obecności w Internecie we własnej bańce informacyjnej określanej słowami JA/MY TYLKO TU i TERAZ oraz  CAŁKIEM NIC. 

 2. Umiejętność śledzenia w Internecie CO NOWEGO i ciekawego  na świecie w zakresie własnych zainteresowań i pasji.

 3. Umiejętność śledzenie co się dzieje aktualnie w MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE (dzielnica, miasto, i.t.p...

 4. Umiejętność selekcji informacji oraz odporności na tak zwane FackeNewsy.

 5. Umiejętność współdzielenia się informacją (publikowania) z poszanowaniem praw autorskich

 6. Umiejętność sterowania swoim profilem sieciowym w wyszukiwarkach (redakcja metadanych swoich publikacji = sterowanie informacją co wyszukiwarki internetowe wiedzą o Tobie)

 

Metoda pracy:

 1. Zadanie jest realizowane metodą uczenia się przez działanie. (learning by doing) w formie samokształcenia kierowanego. Każda uczennica/uczeń mają dostępne w sieci źródła informacji co i jak zrobić oraz zapewniony stałe sieciowe wsparcie koordynatora projektu poprzez:

     a) informacje zwrotne do autora w systemie powiadomień redakcyjnego zaplecza,

     b) instruktorskie uwagi redakcyjne widziane tylko przez autora w jego tekście po zalogowaniu się do strefy redakcyjnej. (uwagi po zalogowaniu widoczne są tylko przez autora)

 2. Zadanie jest wykonywane w dowolnym miejscu i dowolnym czasie po zalogowaniu się do sieciowej platformy redakcyjnej pressmedia.vilogdansk.pl (strefa redakcyjna oraz zaplecze redakcyjne).

 3. Wykonanie niniejszego zadania jest minimum, jakie musi spełnić każda uczennica/uczeń w zakresie profilu dziennikarskiego klas. Znaczne zaangażowanie w inne autorskie publikacje dziennikarskie zwalniają z obowiązku aktywności w serwisie informacyjny, 

OPIS ZADANIA:

 1. Każdą uczennicę/ucznia obowiązuje opublikowanie w systemie co najmniej 2 newsów tygodniowo począwszy od listopada 2019 r. zgodnie z instrukcją dostępną tutaj: http://pressmedia.vilogdansk.pl/index.php/jtz

 2. Wszystkie newsy oceniane będą za rzetelność i jakość wykonania. (kryteria oceny w osobnym dokumencie). Oceny są wystawiane jako oceny cząstkowe z przedmiotu  informatyka.
  O każdej wystawionej ocenie i jej uzasadnieniu każdy otrzyma informację w redakcyjnym systemie powiadomień. 
  Oceny mogą być poprawiane do końca danego semestru. 

 3. Druga ocena cząstkowa z informatyki zostanie wystawiona na koniec semestru i będzie wystawiona za cyfrową aktywność w systemie w danym semestrze oraz jakość uzyskanych kompetencji cyfrowych. (kryteria oceny w osobnym dokumencie)

 

Innowacja pedagogiczna jest finansowana ze środków przyznanych przez Urząd Miasta Gdańsk.

Free Joomla! templates by AgeThemes